REGISTER OF THE APPLICATIONS/ REGISTRO DE LAS SOLICITUDES/ REGISTR PŘIHLÁŠEK
The deadline for submitting your electronic application was on September 30,2021. Unfortunately, it is not possible to accept your application for the academic year 2022/23. Registered applicant's loginInstructions
Termín pro podání elektronické přihlášky vypršel 30.9.2021. Vaši přihlášku pro akademický rok 2022/23 již bohužel není možné akceptovat. Přihlášení registrovaného uchazečeNávod