REGISTER OF THE APPLICATIONS/ REGISTRO DE LAS SOLICITUDES/ REGISTR PŘIHLÁŠEK
The deadline for submitting your electronic application was on September 30,2023. Unfortunately, it is not possible to accept your application for the academic year 2024/25. Registered applicant's loginInstructions
Termín pro podání elektronické přihlášky vypršel 30.9.2023. Vaši přihlášku pro akademický rok 2024/25 již bohužel není možné akceptovat. Přihlášení registrovaného uchazečeNávod